afbeelding van Truus Peters

Truus Peters

Gehuwd, kinderen, kleinkinderen, gepensioneerd.

Mijn achtergrond

Ooit begonnen als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daarna heb ik jaren gewerkt bij het Instituut voor Toetsontwikkeling, mijn laatste functie was toetsdeskundige/examenmaker bij de Centrale examens VMBO.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad Ik acht het van groot belang dat de decentralisatie van de taken van rijksoverheid naar gemeente goed verloopt. Dat proces kan ik beter volgen als ik er middenin zit dan wanneer ik het van de zijlijn volg.

Wat wil ik bereiken

Ik hoop te kunnen bereiken dat er altijd een vangnet is voor de meest kwetsbaren in onze gemeente Zevenaar.