afbeelding van Peter Donker

Peter Donker

Gehuwd, 3 kinderen, 3 kleinkinderen, sinds september 2013 gepensioneerd.

Mijn achtergrond

Ik heb altijd bij het Kadaster gewerkt, in diverse banen (van aspirant-schrijver tot secretaris Raad van Bestuur), de laatste 5 jaar ben ik projectleider geweest van een landregistratieproject in Lesotho.

Van 1998 tot 2008 ben ik gemeenteraadslid geweest.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad De decentralisatie van de taken in het sociale domein is een gigantische uitdaging. Een uitdaging die ik graag aangegaan ben om zodoende als vrijwilliger een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.

Wat wil ik bereiken

De decentralisatie van de zorgtaken moet zo goed mogelijk worden geïmplementeerd. Voorkomen moet worden dat groepen niet de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. We moeten ideeën en oplossingen aandragen voor die gevallen die buiten de boot dreigen te vallen.