afbeelding van Marlyn le Fèvre

Marlyn le Fèvre

Gehuwd en een uitwonende zoon.

Mijn achtergrond

Sinds 1981 ben ik, in diverse functies, werkzaam bij Baston Wonen (voorheen Algemene Stichting Woningbouw Zevenaar) waaronder verhuurfunctionaris, stafmedewerker Strategie en Beleid en sinds enkele jaren Adviseur Communicatie. Daarnaast ben ik met veel plezier mantelzorger.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad

Ik sta, woon en werk midden in de Zevenaarse samenleving. Daarom wil ik graag de mening van inwoners en maatschappelijke organisaties verwoorden door het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen die betrekking hebben op de Jeugdzorg, Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Wat wil ik bereiken

Met mijn betrokkenheid, contacten en ervaring in het werkveld verwacht ik, samen met de andere leden van de Participatieraad, tot afgewogen advisering te kunnen komen.

Dat alle inwoners van de gemeente Zevenaar ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.