afbeelding van Leen den Besten

Leen den Besten

Mijn achtergrond

Emerituspredikant, visitator en auteur van artikelen en boeken over maatschappelijke, theologische, filosofische en cultuurhistorische onderwerpen.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad

Ik wil mijn steentje bijdragen om te komen tot een meer rechtvaardige, op deelname gerichte, duurzame samenleving.

Wat wil ik bereiken

Dat de participatieraad met het oog op het welzijn van alle inwoners van Zevenaar na een goede uitwisseling van argumenten komt tot een verantwoord advies aan het college van burgemeester en wethouders.