Vergaderingen

Wanneer en waar vergadert de Participatieraad?

De vergaderingen van de PRZ zijn openbaar. U kunt ze dus bijwonen als u dat wilt. De vergaderingen zijn elke vier weken in het gemeentehuis, Kerkstraat 27 in Zevenaar, van 19.30 uur tot 21.45 uur.

De vergaderdata staan hieronder vermeld.

 • 23-03-2020
 • 18-05-2020
 • 15-06-2020
 • 24-08-2020
 • 21-09-2020
 • 19-10-2020
 • 16-11-2020
 • 21-12-2020

Agenda vergadering

datum: 21 september

 1. Vaststellen agenda
 2. Periodiek overleg Wethouder H. Winters.
 3. Samen Zevenaar
 4. Aanbesteding hulpmiddelen Wmo (regionaal)
 5. Ter informatie: reactie PRZ op brief college CEO 2018
 6. Rondvraag, mededelingen, terugkoppeling en delen informatie
 7. Notulen vorige vergadering
 8. Sluiting

Vergadering bijwonen?

Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, neem dan contact op via de mail of onderstaand formulier.