Vergaderingen

Wanneer en waar vergadert de Participatieraad?

De vergaderingen van de PRZ zijn openbaar. U kunt ze dus bijwonen als u dat wilt. De vergaderingen zijn elke vier weken in het gemeentehuis, Kerkstraat 27 in Zevenaar, van 19.30 uur tot 21.45 uur.

De vergaderdata staan hieronder vermeld.

 • 18-01-2021
 • 15-02-2021
 • 29-03-2021
 • 26-04-2021
 • 24-05-2021
 • 21-06-2021
 • 30-08-2021
 • 27-09-2021
 • 25-10-2021
 • 22-11-2021

Agenda vergadering

datum: 16 november

 1. Vaststellen agenda
 2. Toelichting Inrichting gemeentelijke organsiatie Sociaal Domein
 3. Toelichting (concept-)Beleidsplan Inburgering Gemeente Zevenaar
 4. Vacatures PRZ
 5. Rondvraag, mededelingen,delen informatie
 6. Notulen vorige vergadering
 7. Sluiting

Vergadering bijwonen?

Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, neem dan contact op via de mail of onderstaand formulier.