Vergaderingen

Wanneer en waar vergadert de Participatieraad?

De vergaderingen van de PRZ zijn openbaar. U kunt ze dus bijwonen als u dat wilt. De vergaderingen zijn elke vier weken in het gemeentehuis, Kerkstraat 27 in Zevenaar, van 19.30 uur tot 21.45 uur.

De vergaderdata staan hieronder vermeld.

 • 18-01-2021
 • 15-02-2021
 • 29-03-2021
 • 26-04-2021
 • 31-05-2021
 • 21-06-2021
 • 30-08-2021
 • 27-09-2021
 • 25-10-2021
 • 22-11-2021

Agenda vergadering

datum: 29 maart

 1. Vaststellen agenda
 2. Toelichting Bestuurljke Opdracht RSD
 3. Rondvraag, mededelingen, delen informatie
 4. Inventarisatie bespreekpunten overleg port.houder
 5. Jaarrekening 2020 en begroting 2021 en 2022
 6. Jaarverslag 2020
 7. Notulen vorige vergadering
 8. Sluiting

Vergadering bijwonen?

Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, neem dan contact op via de mail of onderstaand formulier.