Uw inbreng

Met zijn adviezen wil de PRZ eraan bijdragen dat elke inwoner mee kan doen aan de Zevenaarse samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat de Participatieraad goed op de hoogte is van wat er leeft. Uw inbreng is daarbij van groot belang. Heeft u suggesties voor verbeteringen op het terrein van maatschappelijke voorzieningen, ondersteuning, zorg of welzijn, laat het ons weten.