Onze visie

Welke visie heeft de Participatieraad?

De PRZ streeft er naar dat alle inwoners van de gemeente Zevenaar ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

Iedere burger moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten met gebruikmaking van de eigen mogelijkheden. Als dit nodig is, wordt die burger daarbij geholpen en dan met respect behandeld vanuit de gedachte dat iedereen waardevol en gelijkwaardig is aan elkaar. Het is heel belangrijk dat burgers dit zelf ook zo ervaren. Iedereen wordt nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken en mee te doen in de Zevenaarse samenleving.