afbeelding van Participatieraad Zevenaar zoekt versterking

Participatieraad Zevenaar zoekt versterking

Wie zich graag verdiept in sociaal-maatschappelijke onderwerpen op gemeentelijk niveau en met die kennis iets wil doen, heeft nu de kans om de Zevenaarse participatieraad te komen versterken. Per januari worden twee nieuwe leden voor deze adviescommissie gezocht.

Sinds 2014 adviseert Participatieraad Zevenaar (PRZ) de gemeente op het gebied van het sociaal domein. Deze onafhankelijke adviesraad bestaat uit tien inwoners van de gemeente Zevenaar, allen met een andere achtergrond maar met één ding gemeen: een sterke maatschappelijke betrokkenheid bij de onderwerpen die te maken hebben met de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. De afgelopen jaren heeft de PRZ de gemeente regelmatig van advies voorzien over o.a. jeugdzorg, jongerenwerk, onderwijskansenbeleid, maatschappelijke ondersteuning, zelfredzaamheid, armoedebeleid, mantelzorg, inburgering en passend werk. Begin volgend jaar treden twee leden af en wordt er versterking gezocht.

De voorkeur gaat uit naar personen die kennis hebben van het sociaal domein of zich hierin willen verdiepen, een breed maatschappelijk netwerk hebben, zich onafhankelijk t.o.v. belangengroepen kunnen opstellen, communicatief en samenwerkingsgericht zijn en een positief kritische houding hebben. Geïnteresseerden dienen uiteraard woonachtig te zijn in de gemeente Zevenaar.

Meer informatie: ga naar www.przevenaar.nl of bel Peter Donker (voorzitter) tel: 06-18169342 of Peter van Schijndel (secretaris) tel: 06-22157875.

Reacties graag voor 15 november mailen naar participatieraad@zevenaar.nl

aangemaakt: 24-09-2021