Contactpersonen Dorpen en Wijken in de gemeente Zevenaar gestart

Sinds enkele maanden zijn de Contactpersonen Dorpen & Wijken actief in Zevenaar.

De mensen daarachter zijn Maikel van der Beek, Leny Thuss en Anke Voesten, werkzaam bij de gemeente. Zij vormen het schakelpunt tussen de inwoner en de gemeente en vervullen een begeleidende, faciliterende en verbindende rol. De achterliggende gedachte is het stimuleren en versterken van de betrokkenheid van de burgers bij dat wat speelt in hun woon- en leefomgeving.

De inwoners van Zevenaar kunnen met al hun vragen, ideeën en bevindingen terecht bij deze contactpersonen. Daarbij kan het gaan om het signaleren van verbeterpunten in de openbare ruimte tot het aandragen van (burger)initiatieven die de leefbaarheid ten goede komen.

Leny Thuss “Wij gaan ophalen wat er allemaal speelt in de dorpen en wijken en wat er ervaren wordt door de inwoners. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt dat de bewoner aan zet is en wij op zoek gaan naar waar we de verbinding kunnen leggen.” De contactpersonen Dorpen & Wijken werken daarnaast veel samen met de dorps- en wijkraden om hen te ondersteunen en te faciliteren waar nodig bij initiatieven in die dorpen en wijken.

Verdeling dorpen en wijken

Maikel van der Beek richt zich op de dorpen Angerlo en Aerdt. Leny Thuss buigt zich over Lathum, Ooij, Oud-Zevenaar, Lobith, Pannerden, Tolkamer en Tuindorp. Anke Voesten is het aanspreekpunt voor Babberich Giesbeek, Herwen, Lathum en Spijk. Zevenaar Stad ‘valt’ onder alle drie de contactpersonen.

Contact

Heeft u een vraag aan of wilt u een afspraak maken met een van de contactpersonen, dat kan dat:

Via de mail

Per telefoon

  • (0316) 595 566 (Maikel van der Beek)
  • (0316) 595 235 (Leny Thuss)
  • (0316) 595 102 (Anke Voesten)
aangemaakt: 01-03-2019