Week van de Toegankelijkheid ‘Lekker Vrij’

Speciaal voor (zeer) moeilijklerende jongeren heeft MEE (www.mee.nl) een e-learning opgezet om hen te leren met geld om te gaan. Dit online leerprogramma is een onderdeel van ‘Smart met Geld ‘, een project van MEE dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van kwetsbare jongeren, veelal met een lichte verstandelijke beperking.

Deze jongeren zijn extra gevoelig voor groepsdruk en reclame, hebben geen goed besef van de waarde van geld en kunnen de consequenties van hun handelen vaak niet overzien. Ze lopen daardoor een groter risico om in de financiële problemen te komen. Smart met Geld is erop gericht om dat te voorkomen.

Het project ‘Smart met Geld’ bestaat onder meer uit een training voor leerlingen van 15 tot 18 jaar op praktijkscholen en in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), waarbij zij op een praktijkgerichte wijze leren met geld om te gaan. De e-learning maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit.

E-learning is openbaar toegankelijk

Deze e-learning is ook zonder de training ‘Smart met Geld’ te gebruiken en openbaar toegankelijk zodat niet alleen de leerlingen, maar ook andere kwetsbare jongeren er profijt van hebben.

Het leerprogramma is te bereiken via www.smartmetgeld.nl/e-learning

Meer over Smart met Geld

Het project ‘Smart met Geld’ bevordert de kennis en expertise op het gebied van armoede en (preventie) van schulden bij kwetsbare jongeren en gezinnen op lokaal én landelijk niveau.

Het bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een integrale aanpak vormen:

  • een training voor VSO- en praktijkschoolleerlingen,
  • een e-learning voor moeilijk lerende jongeren,
  • een platform voor professionals
  • organiseren symposia waar professionals, beleidsmakers en onderzoekers kennis en ervaringen delen.
  • bieden van informatie over financiële opvoeding aan de ouders van VSO- en praktijkschoolleerlingen
aangemaakt: 14-04-2018