Waardering voor mantelzorgers in de gemeente Zevenaar in 2017

Omdat de mantelzorger van onschatbare waarde is!

Wettelijk taak

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de waardering van mantelzorgers vorm te geven (voorheen het Mantelzorgcompliment). Zij krijgen hiervoor jaarlijks budget dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot, zowel in de opzet als ook in het aanbod.

Hoe geeft de gemeente Zevenaar hier invulling aan?

Ook in de gemeente Zevenaar (2017) zijn veel mensen actief als mantelzorger. Het college van burgemeester en wethouders waardeert de inzet van deze mantelzorgers zeer en geeft hen daarom graag een blijk van waardering in de vorm van het mantelzorgcompliment. Dit mantelzorgcompliment bestond in 2017 uit een cadeaubon van ‘De Stad In!’ en kan besteed worden bij de lokale winkeliers

Feiten aanvraag 2017 (bron: gemeente)

Het budget in de gemeente Zevenaar bedroeg € 150.000,= In totaal zijn 788 aanvragen voor het mantelzorgcompliment ontvangen. Dit is een aanzienlijk toename ten opzichte van 2016, 445 aanvragen.

Een mantelzorger komt in aanmerking als hij/zij:

  • in 2017 minimaal drie maanden aaneengesloten mantelzorg verleende
  • voor minimaal acht uur per week
  • de zorg onbetaald verleend

Aanvraag compliment

De gemeente Zevenaar heeft de (administratieve) uitvoering van het mantelzorgcompliment uitbesteed aan Caleidoz Welzijn.

Aanbevelingen Participatieraad

De participatieraad heeft het college van B&W afgelopen jaar een aantal adviezen meegegeven voor de mantelzorgprocedure van 2017 die op een positieve wijze zijn opgepakt.

  1. Langere aanvraagtermijn In 2016 was de aanvraagtermijn circa 2 weken. Hierdoor waren er maar een beperkt aantal aanvragen. In 2017 was de termijn circa 2 maanden. Dit is terug te zien in het groot aantal aanvragen.
  2. Bredere communicatie Er zijn meer communicatiemiddelen ingezet waardoor het compliment meer onder de aandacht is gebracht. Zowel in de dag- en weekbladen, sociale media maar ook via het sociaal team en zorgverleners.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of suggesties dan horen wij dit graag. U kunt een e-mail sturen naar participatieraad@zevenaar.nl.

aangemaakt: 13-02-2018