Samenwerken aan het sociaal domein in de gemeente Zevenaar

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de WMO-raad Rijnwaarden en de Participatieraad Zevenaar samengegaan. De leden van de raad kijken er naar uit om ook in 2018 het bestuur van de gemeente Zevenaar gevraagd en ongevraagd advies te geven over beleidsvoornemens en besluiten over alle onderwerpen die te maken met het sociale domein.

Wat doet de Participatieraad?

De PRZ denkt mee bij de bij de beleidsvoorbereiding.

De PRZ is onafhankelijk en onbevooroordeeld en stelt zich positief kritisch op ten aanzien van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid.

De participatieraad wenst een ieder een mooi maar bovenal Gezond 2018 toe. Heeft u een vraag, opmerkingen of suggestie? Wij horen dit graag. Stuur een e-mailbericht naar: participatieraad@zevenaar.nl.

aangemaakt: 31-12-2017