afbeelding van Afscheid Diana Melgers

Afscheid Diana Melgers

Met ingang van 1 januari 2018 neemt Diana Melgers, bestuurslid vanaf het eerste uur, afscheid van de Participatieraad, “adviesraad sociaal domein”.

Dit vinden wij als vertegenwoordigers van de inwoners van de gemeente Zevenaar ontzettend jammer. Door op te komen voor de meest kwetsbare bevolkingsgroep in de gemeente Zevenaar heeft zij hen een stem gegeven, zodat zij gehoord worden. Wij gaan Diana met haar jarenlange ervaring als kinderverpleegkundige, verpleegkundige op de spoedeisende hulp van Ziekenhuis Rijnstate en als wijkverpleegkundige missen. Toch begrijpen wij haar keuze. Haar werkzaamheden als wijkverpleegkundige dicht bij de mensen thuis vraagt veel van haar en zij wil zich daar volledig voor inzetten.

Diana heeft toegezegd dat we voor advies haar altijd kunnen benaderen. Daar gaan we in de toekomst zeker gebruik van maken.

Op de foto overhandigt Peter Donker, voorzitter dan de participatieraad, onder dankzegging Diana een bos bloemen.

aangemaakt: 22-12-2017