afbeelding van Een Welkomhuis voor het Gelders Eiland

Een Welkomhuis voor het Gelders Eiland

Het Welkomhuis is een huiskamerproject voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn.

De insteek is om hen een zinvolle dagbesteding te bieden en een perspectief op een beter leven. Het is een initiatief van het Netwerk Chronisch Zieken Zevenaar en het (eerste) Welkomhuis gaat van start in Pannerden. Het is de bedoeling dat ook in Zevenaar een dergelijk project van de grond komt.

Vanaf 2015 is het Netwerk al bezig om vervangende dagactiviteiten te zoeken voor de wegbezuinigde dagopvang van DaAr (van GG-net) en voor het opheffen van Presikhaaf Bedrijven. Door die bezuinigingen zijn die cliënten (te)veel op zichzelf aangewezen en zonder begeleiding en stimulering raken zij in een isolement en op afstand van de samenleving.

Een veilige omgeving en zinvolle bezigheden

De doelstellingen van het Welkomhuis zijn:

  • het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving waar de bezoekers sociale contacten kunnen aangaan en zich kunnen ontplooien.
  • het realiseren van een inclusieve dagbesteding: bezigheden die voor de bezoekers én voor het dorp zinvol zijn.

Het Netwerk beoogt zo een voorliggende voorziening voor de WMO te creëren.

In De Cirkel

Het Welkomhuis wordt gevestigd in dorpshuis De Cirkel in Pannerden en zal 3 dagen per week geopend zijn. Naast groepsgesprekken en activiteiten binnenshuis zal gezocht worden naar activiteiten in het dorp die passen bij de (mogelijkheden van de) deelnemers.

Een projectleider staat voor de organisatie van het geheel. Vrijwilligers uit het dorp dragen ideeën aan en begeleiden de deelnemers. Het moet een win-win situatie worden waar zowel deelnemers als dorpen op het Gelders Eiland profijt van hebben.

Meer informatie

Tonnie Gevers
Voorzitter Stichting Netwerk Chronisch Zieken Zevenaar
E: acgevers@hetnet.nl
I: www.netwerkczz.nl
T: 0316 - 330135
aangemaakt: 29-11-2017