Gemeente Zevenaar introduceert het Kindpakket

Gemeenten hebben dit jaar extra budget gekregen om kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen. Daarom introduceert de gemeente Zevenaar met ingang van dinsdag 24 oktober het Kindpakket. Het Kindpakket bestaat uit bestaande en nieuwe minimaregelingen voor de minder bedeelde kinderen. Op deze manier draagt de gemeente Zevenaar bij aan het feit dat het voor alle kinderen uit Zevenaar mogelijk moet zijn om mee te doen op school, bij de sportvereniging en buitenschoolse activiteiten.

Het Kindpakket is er voor alle kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, met een inkomensgrens van 120% van het bijstandsniveau. Op dit moment is de Gelrepas een van de regelingen voor deze kinderen, welke nu een onderdeel uitmaakt van het Kindpakket.

Inhoud Kindpakket

Voor de introductie van het Kindpakket zijn kinderen uit de doelgroep geïnterviewd door Stichting Leergeld de Liemers. Uit de interviews komt naar voren dat kinderen vooral behoefte hebben aan een goede set kleren, schoolspullen en een fiets. Ouders van de kinderen ontvangen binnenkort een brief met daarbij De Stad In! cadeaubonnen op naam van het kind. Deze kunnen de kinderen gebruiken om de aanschaf van deze spullen te financieren.

Verder bestaat het Kindpakket uit zowel de bestaande minimaregelingen zoals een vergoeding voor zwemles, als uit een aantal nieuwe en uitgebreide regelingen. Zo wordt de computerregeling uitgebreid doordat kinderen steeds vaker een eigen laptop of tablet meebrengen naar school en wordt de identiteitskaart vergoed.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van het Kindpakket is te vinden op de website van de gemeente Zevenaar: www.zevenaar.nl/kindpakket.

aangemaakt: 25-10-2017