Privacybescherming en informatiebeveiliging in het sociale domein

De gemeente verzamelt en gebruikt veel persoonsgegevens. Deze zijn nodig voor het uitvoeren van taken. De bescherming van persoonsgegevens speelt een steeds belangrijkere rol door onder andere de:

  • technologie die zich steeds sneller ontwikkelt,
  • toename in dataverkeer,
  • toename in het verzamelen en delen van gegevens,
  • risico’s van cybercrime,
  • toename van de hoeveelheid gevoelige informatie van personen (bijvoorbeeld jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, zorg voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten).

Iedereen heeft recht op correcte, veilige en betrouwbare informatieverwerking en moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met deze gegevens omgaat.

Voor meer hierover lees: Privacybescherming en informatiebeveiliging in het sociaal domein

aangemaakt: 15-09-2017