Fonds voor lokale innovatieve projecten zorg en welzijn beschikbaar

De gemeente Zevenaar heeft een investeringsfonds beschikbaar voor innovatieve projecten op het gebied van zorg en welzijn. Met dit fonds ondersteunt de gemeente professionele organisaties bij het realiseren van initiatieven om werkzaamheden efficiënter te organiseren en op zoek te gaan naar vernieuwing.

Samen met deze organisaties wil de gemeente vernieuwende initiatieven en inspirerende ideeën voortbrengen om in de toekomst de zorg, ondersteuning en welzijn te kunnen blijven bieden die nodig is. Uit het investeringsfonds worden subsidies verstrekt die dit mogelijk maken. Het gaat daarbij om een bijdrage van maximaal € 50.000.

Aansluiten bij doelen sociaal domein

Voorwaarde bij alle aanvragen is dat de investeringen aansluiten bij dat wat wordt beoogd binnen het sociale domein. Het gaat dan andere om het versterken van de eigen kracht van de inwoner, het inzetten op preventie, het organiseren van dagbesteding in de buurt, het vergroten van de leefbaarheid in de wijk of kern en werken aan gelijkwaardigheid van mensen.

Samenwerking en kennisdeling

Projecten hebben een looptijd van maximaal twee jaar. Na afloop dient het project zonder steun van het Investeringsfonds te kunnen worden voortgezet. Ook is belangrijk dat het project een samenwerking tussen meerdere partners is waarbij de opgedane kennis en expertise met anderen kan worden gedeeld.

Meer informatie

De professionele organisaties kunnen hun projectvoorstellen indienen bij de gemeente.

Voor informatie en voorwaarden, zie www.zevenaar.nl/zorg-en-ondersteuning.

aangemaakt: 25-04-2017