Groot onderzoek naar de situatie van kwetsbare ouderen

De zorg voor kwetsbare ouderen kan beter. De druk op de ouderenzorg neemt toe en de zorgvragen en problemen kunnen nauwelijks worden opgelost. Kwetsbare ouderen die thuis wonen, redden het vaak niet alleen. Nogal wat mantelzorgers zijn overbelast, en het regelen van hulp en hulpmiddelen is voor veel mensen ingewikkeld en kostbaar.

Daarom slaan zeventien organisaties die zich inzetten voor de belangen van ouderen, mantelzorgers, huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden de handen ineen om een stevige basis te leggen voor goede zorg voor kwetsbare ouderen. Zij willen in beeld brengen wat goed gaat en wat beter kan, welke oplossingen zinvol zijn en welke niet. Deze coalitie start met een landelijk onderzoek naar de ouderenzorg en benut ook onderzoek dat al is gedaan.

Niet kijken naar afzonderlijke knelpunten maar naar het geheel

Directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland: “Wij zien overal in het land goede initiatieven om kwetsbare ouderen op te vangen en te begeleiden. Maar het blijft bij plannen die steeds gericht zijn op een deel van het probleem. We willen een gezamenlijke basis leggen voor verbetering in de ouderenzorg. Dan moet je de ouderenzorg in zijn geheel bekijken, en niet elk knelpunt afzonderlijk. Wij willen weten waar ouderen, dokters en verpleegkundigen in hun dagelijkse werkelijkheid tegenaan lopen. Waar zitten capaciteitsproblemen?

Een alleenstaande oudere die het na een operatie thuis niet redt, maar geen verwijzing krijgt voor herstelzorg heeft een probleem. Wie lost dat op? Hij kan niet thuis blijven en belandt ten onrechte op de spoedeisende hulp. En dan? We moeten vanuit het totaalbeeld oplossingen vinden voor deze problemen. Daarvoor steken we de koppen bij elkaar.”

Deelnemende organisaties

De zeventien betrokken organisaties zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), apothekerskoepel KNMP, Alzheimer Nederland, KBO-PCOB, Verenso, Per Saldo, InEen – vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), organisatie voor zorgondernemers Actiz, Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN), Osteoporose Vereniging, Mezzo, Parkinson Vereniging, Nederlandse Patiëntenvereniging, ReumaZorg Nederland en Landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (Laego).

Oproep deelname direct betrokkenen

Alle direct betrokkenen -zowel ouderen, mantelzorgers professionals- wordt gevraagd om hun kennis en ervaringen te delen in dit onderzoek. Dit wordt uitgevoerd met behulp van vragenlijsten, de deelname is anoniem. Hieronder de links naar de vragenlijsten.

  1. Vragenlijst voor ouderen, naasten en mensen met goede ideeën over zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid
  2. Vragenlijst voor zorgverleners over zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid

Bron: Nederlandse Patiënten Federatie, maart 2017

aangemaakt: 28-03-2017