Gemeente Zevenaar compenseert kosten chronische ziekte of beperking

De gemeente Zevenaar vindt het belangrijk om inwoners die extra kosten maken als gevolg van een chronische ziekte of beperking, in deze kosten te compenseren. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs de beleidsregels vastgesteld om uitvoering te kunnen geven aan de compensatieregelingen voor de chronisch zieke of gehandicapte (Wtcg) en aan de compensatie van het eigen risico (CER).

Versterken zelfredzaamheid uitgangspunt

In de uitvoering van deze compensatieregelingen gaat de gemeente ervan uit dat de ondersteuning gericht is op het versterken van de sociale en economische zelfredzaamheid en aanvullend is op wat mensen zelf willen en kunnen. De regelingen bieden ruimte voor maatwerk en zien er als volgt uit:

  1. De Collectieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) blijft gehandhaafd (onder dezelfde condities als in 2016)
  2. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de voorziening “bijdrage chronisch zieken” wordt opgehoogd naar 120% van de sociale norm (dat was 110%). De bijdrage bedraagt € 250.
  3. Cliënten met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum en die een volledig eigen risico hebben betaald, wordt jaarlijks een vast bedrag van € 75 toegekend. (dit geldt alleen voor cliënten die geen gebruik maken van de Collectieve Aanvullende Verzekering, zie bij 1)

Meer informatie

Deze compensatieregelingen treden in werking op 24 februari 2017 en zijn per die datum te raadplegen op de website www.zevenaar.nl

Bron: gemeente Zevenaar

aangemaakt: 03-03-2017