Aangenaam Wonen in de gemeente Zevenaar

Het project Aangenaam Wonen ondersteunt de inwoners van de gemeente Zevenaar in het meer bewust worden van wat zij kunnen doen om hun woning meer comfortabel, veiliger en/of zorgbestendiger te maken.

Caleidoz Welzijn voert dit project uit in opdracht van de gemeente Zevenaar en werkt hierin samen met verschillende organisaties waaronder woningcorporatie Baston Wonen, Sensire, STMG, Keten Dementie de Liemers en de dorpsraden. In dit project geven vrijwillige woonadviseurs advies over aanpassingen of hulp bij het vinden van juiste voorzieningen.

Verdere uitrol naar Babberich, Ooy en Oud Zevenaar

‘Aangenaam Wonen’ heeft ondertussen de nodige succeservaringen opgedaan in Angerlo, Giesbeek en Lathum. Komend jaar wordt dit project ‘uitgerold’ naar Babberich, Ooy en Oud-Zevenaar. Op dit moment vindt onder de inwoners van deze kernen een inventarisatie plaats van hun woonbehoeften.

Gratis woonadvies

Inmiddels heeft een groot aantal inwoners (van Angerlo, Giesbeek en Lathum) een gratis woonadvies ontvangen of zijn op een andere manier geïnformeerd over mogelijkheden voor hun persoonlijke situatie. Ook zijn ouderen die dit zelf niet goed konden oppakken, ondersteund bij het regelen van preventieve woningaanpassingen.

Stimuleringsregeling

Inwoners die kleine preventieve woningaanpassingen willen doorvoeren, kunnen een beroep doen op de Stimuleringsregeling Aangenaam Wonen. Deze regeling geldt zowel voor bewoners van huur- als koopwoningen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 500 en geldt alleen voor die maatregelen die op de lijst ‘Aangenaam Wonen’ staan. Een van de voorwaarden is het overleggen van het resultaat van de Gelderse Huistest.

Meer informatie

Voor meer informatie surf naar www.caleidoz.nl/aangenaamwonen of bel naar 0316-243200.

aangemaakt: 12-01-2017