Participatieraad Zevenaar peilt opinie

Sinds 2015 heeft het Rijk de taken op het gebied van jeugdzorg, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en participatie overgedragen aan de gemeenten.

De gedachte hierachter is: door kortere lijntjes, efficiënter en dus effectiever beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren tegen minder kosten. De bedoeling ervan is dat de inwoners die zorg en ondersteuning krijgen die zoveel mogelijk aansluit op de persoonlijke (thuis)situatie en de mogelijkheden van de sociale omgeving.

Toegang

Belangrijk daarbij is dat de toegang tot die ondersteunging dicht bij huis te vinden is en makkelijk toegankelijk is. Zo kan voorkomen worden dat kleine vragen grote problemen worden.

De Participatieraad Zevenaar (PRZ) adviseert de gemeente regelmatig over onderwerpen op het gebied van het sociale domein. Als schakel tussen inwoners en gemeente is het belangrijk dat de participatieraad goed weet wat er onder de inwoners leeft en wat de knelpunten zijn.

Poll

Op haar website www.przevenaar.nl plaatst de participatieraad elke twee maanden een poll (of vraag) over onderwerpen die te maken hebben met het sociale domein.

De vorige poll ging over die toegang en aan de inwoners werd gevraagd of zij weten waar ze moeten zijn als ze een hulpvraag hebben. Daarop antwoordde 56% met een ‘ja’ en 44% met een ‘nee’. Een kleine meerderheid weet de weg al te vinden, wat zeer positief is, maar een substantiële minderheid nog niet. De PRZ zal dit onder de aandacht brengen bij de gemeente Zevenaar en met haar meedenken over hoe dit kan worden verbeterd.

Sinds begin oktober staat er weer een nieuwe vraag op de PRZ-site. Die luidt: ‘Weet u dat u recht hebt op cliëntondersteuning?’. Inwoners van Zevenaar worden van harte uitgenodigd om te reageren op deze poll, de uitslag zal naderhand wederom worden gepubliceerd.

aangemaakt: 07-12-2016