Sociaal team Zevenaar ondersteunt inwoners bij het zoeken naar oplossingen bij problemen op een of meer leefgebieden

Het sociaal team van de gemeente Zevenaar is er voor alle inwoners van de gemeente die op meerdere levensgebieden problemen ervaren en waarbij het niet lukt om deze zelf op te lossen. Samen met die persoon gaat de consulent van het sociaal team op zoek naar oplossingen binnen de mogelijkheden van die persoon of binnen zijn of haar omgeving.

Als het nodig is schakelt het Sociaal team professionele of specialistische zorg in.

De consulent van het sociaal team helpt

  • Om zicht te krijgen op wat er binnen iemands mogelijkheden ligt om eigen probleem aan te pakken.
  • Om het vertrouwen in eigen kunnen, in de ondersteuning en in de toekomst te herstellen.
  • Om overzicht in iemands situatie te creëren en daardoor weer grip op het leven te krijgen.
  • Om hulp en ondersteuning efficiënt in te zetten.
  • Om samen met de hulpvrager en diens om omgeving initiatieven te ontplooien die de leefwereld net een beetje mooier maken. Denk aan ontmoeting, creëren van sterke netwerken en zorgen voor verbinding.

MO-loket voor vragen rond zorg en welzijn

Voor alle vragen rond zorg en welzijn kan men terecht bij het loket Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanvragen voor Wmo-voorzieningen, inkomensondersteuning, jeugdhulp, schuldhulpverlening en leerlingenvervoer af en/of zorgt ervoor dat een vraag zo nodig wordt doorgezet naar het sociaal team.

Contact

Het adres is Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar. E-mail: wmo@zevenaar.nl. en telefonisch bereikbaarheid via (0316) 595 595 (ma t/m do 08.30 - 17.00 vr 08.30 - 12.30 uur). Het Mo-loket is op werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdagavond van 16.00 tot 19.30 uur.

Meer informatie

www.goedvoorelkaardeliemers.nl

aangemaakt: 05-12-2016