Onderzoeksresultaten naar de ideale dagopvang voor GGZ-cliënten

Wat is de ideale dagopvang voor GGZ-cliënten? Deze vraag werd onderzocht doorZorgbelang, Movisie en studenten van de HAN (Hoge School Arnhem en Nijmegen) in samenwerking met gebruikers van de dagbesteding.

Op 30 september werden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en wat blijkt? De ideale dagbestedingplek bestaat niet, wel zijn een aantal factoren te noemen die bijdragen tot een goede dagopvang. Sleutelwoorden zijn: gelijkwaardigheid, behoeften en mogelijkheden.

Het verrichte onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van een richtlijn voor de kwaliteitsstandaard dagbesteding GGZ. Er werd onderzocht welke factoren binnen innovatieve GGZ- dagbestedingplekken van invloed zijn op de participatie van cliënten, ter bevordering van hun zelfontplooiing. De studenten van de HAN bezochten verschillende dagbestedingadressen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een gelijkwaardige positie van de cliënt een belangrijk uitgangspunt is. Met andere woorden: de cliënt wordt niet als cliënt, maar als medewerker gezien. Vanuit die veilige sfeer kunnen de behoeften, maar ook de eigen mogelijkheden worden geïnventariseerd. Op deze wijze is voor de cliënt zelf een belangrijke en uitdagende rol weggelegd om zelf mede vorm te geven aan zijn participatie aan de samenleving. Aan de andere kant vraagt het van de medewerker dagbesteding een welwillende houding om echt te luisteren naar de wensen van de cliënt. Deze bewustwording voor zowel de dagbesteding als ook voor cliënten wordt belicht in een filmpje van Zorgbelang: ‘René heeft een ander idee. Het is te downloaden via de volgende link.

aangemaakt: 19-10-2016