Vangnet voor hen die het niet zelfstandig redden

Vanaf 26 augustus 2015 bestaat in Zevenaar een armoedeplatform. Dit platform wil bouwstenen aandragen voor het gemeentelijk armoedebeleid; ook wil het bevorderen dat allen in Zevenaar die zich beroepsmatig of als vrijwilliger inzetten voor armoedebestrijding elkaar informeren over waar ze mee bezig zijn, waar ze tegen aan lopen en hoe ze gebruik kunnen maken van elkaars diensten. Het gaat er om dat uiteindelijk zo min mogelijk mensen in armoede leven.

Leden van het armoedeplatform

Tijdens de bijeenkomsten van het platform ontmoeten de wethouder en de ambtenaar die verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke armoedebestrijding mensen uit het veld: afgevaardigden van het maatschappelijk werk, de voedselbank, de kringloopwinkel, het Maatjesproject en de participatieraad. De bijeenkomsten zijn minimaal een keer per jaar. De leden informeren en bevragen elkaar. Met elkaar proberen ze te ontdekken wat goed gaat en op welke punten nog veel te verbeteren valt. Ze hopen daarbij elkaar te inspireren en stimuleren om samen een zo goed mogelijk vangnet te vormen voor hen die zich op financieel terrein niet zelfstandig kunnen redden in de samenleving.

Bijeenkomst armoedeplatform

Op 16 september 2016 kwam het platform weer bijeen. Op de agenda stond onder andere schuldhulpverlening en schuldpreventie, een presentatie van het Maatjesproject, de evaluatie van de Gelrepas en een discussie over budgetondersteuning op maat. Zoals al eerder was opgemerkt, zo kwam ook nu naar voren dat nog altijd veel mensen die te maken hebben met armoede of schuldenproblematiek het moeilijk vinden om hulp te zoeken, terwijl vroeg zoeken juist erger voorkomt. Het platform wil graag dat alle inwoners die aanspraak kunnen maken op ondersteuning ook daadwerkelijk worden bereikt.

Schuldhulpverlening

De gemeentelijke schuldhulpverlening wil graag ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing gericht op de aflossing van schulden. De schulden van veel mensen zijn de afgelopen jaren hoger geworden. Het aantal schuldeisers is per schuldenaar gestegen. Dreigden tot voor kort vooral mensen met een laag inkomen of een uitkering in de problemen te komen, nu is dit ook het geval bij ex-ondernemers, woningbezitters en mensen met een middeninkomen en een opeenstapeling van lasten. Afhankelijk van de situatie van de hulpvrager wordt gekeken welke vorm van hulp het meest wenselijk is. De hulp kan onder andere bestaan uit herfinanciering, schuldbemiddeling, schuldsanering. Na een van deze vormen van hulp kan ze bestaan uit samen met een vrijwilliger (bijvoorbeeld van het Maatjesproject) het op orde brengen van de thuisadministratie.

Maatjesproject

Het Maatjesproject is in 2010 vanuit de kerken gestart. Het is nu een algemene stichting. De vrijwilligers van de stichting proberen tijdelijk mensen in problemen te begeleiden. Het gaat dan vooral om mensen die de weg naar de oplossing van hun problemen niet zien en mensen die geen raad weten met procedures en brieven waar ze mee te maken krijgen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor. Samen met de hulpvrager inventariseren ze de problemen en zoeken ze naar oplossingen. Zo nodig leggen ze contact met uitkeringsinstanties, schuldeisers en overheid en proberen meer begrip te kweken voor mensen in de knel.

Gelrepas

Vanaf 1 januari 2016 kunnen uitkeringsgerechtigden in Zevenaar gratis een Gelrepas ontvangen. Ook zij die een ander inkomen ontvangen, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm, kunnen in veel gevallen voor de pas in aanmerking komen. De houders van de pas kunnen met flinke kortingen, en in sommige gevallen zelfs gratis, meedoen aan diverse activiteiten zoals een dagje uit, het volgen van cursussen, bezoek aan theater of concert of lid worden van een sportvereniging. Ze kunnen zich ook abonneren op de gratis digitale nieuwsbrief. De gemeente probeerde allen die recht hebben op de pas te bereiken. Voor zover te zien, is dit redelijk goed gelukt. De pashouders zijn over het algemeen tevreden. Sommigen ontvingen liever contant geld.

L. den Besten

aangemaakt: 25-09-2016