Contact

Hoe kunt u de Participatieraad bereiken?

De Participatieraad nodigt u uit om contact te zoeken als u zaken signaleert die anders zouden moeten. Dat kan onder meer via ‘Uw inbreng’ op deze website, via de e-mail, per brief of telefoon of door een van de leden aan te spreken. Het kan ook door de vergaderingen van de PRZ te bezoeken.

Participatieraad Zevenaar
Postbus 10
6920 AA Zevenaar
(06) 22 15 78 75

Of via onderstaand formulier