Aandachtsgebieden

Wat zijn aandachtsgebieden van de Participatieraad?

De PRZ richt zijn aandacht op alle gebieden die van belang zijn voor het zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. U moet dan denken aan:

Cliëntondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bepaalt dat de gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning moet bieden. Ze bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning. Cliëntondersteuning is gratis en goed toegankelijk. Het belang van de cliënt is het uitgangspunt. Er moet altijd een beroep op gedaan kunnen worden, bijv. bij het keukentafelgesprek of bij de aanvraag van een voorziening. De gemeente hoort cliënten hier ook actief op te wijzen. De Participatieraad houdt de gemeente aan deze verantwoordelijkheid en volgt kritisch de uitvoering ervan in de praktijk.

Mantelzorg

Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan of naast school. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. De Participatieraad is betrokken bij de totstandkoming van het gemeentelijk visiestuk ‘Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Zevenaar 2016-2020’. De vervolgstap is om deze visie te vertalen naar een actieplan. Ook daar zal de Participatieraad een bijdrage aan leveren

Passend werk

Uitgangspunt van de Participatiewet is: iedereen werkt naar vermogen. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samen. Deze nieuwe wet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden bij een gewone werkgever. De gemeente is daarvoor verantwoordelijk. Zij zorgt voor de begeleiding naar werk of voor een uitkering als dat nodig is. De uitvoering ervan ligt bij de RSD (Regionale Sociale Dienst de Liemers). De Participatieraad staat in contact met de cliëntenraad van de RSD.

Versterken sociale netwerken

Een goed sociaal netwerk is belangrijk in iemands leven. Het leidt tot contacten en verbinding, tot samen leuke dingen doen, tot iemand helpen of zelf geholpen worden. Maar niet iedereen heeft een goed of steunend sociaal netwerk. Dit moet dan georganiseerd of versterkt worden. In de advisering van de Participatieraad is dit een belangrijk aandachtspunt.

Wonen en zorg

De meeste mensen willen graag in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen, zo lang hun gezondheid of beperking dat toelaat. Om dit te realiseren zijn een levensloopbestendige woonsituatie en de beschikbaarheid van passende ondersteuning, bij voorkeur dichtbij, belangrijke voorwaarden. Het betrekken van inwoners die dit aangaat bij de totstandkoming van dergelijke initiatieven is essentieel. Projecten op dit gebied worden door de Participatieraad ondersteund en getoetst op onder andere deze voorwaarden.