De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijke adviesraad. Hij is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

De PRZ vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.

Laatste nieuws

Wie zich graag verdiept in sociaal-maatschappelijke onderwerpen op gemeentelijk niveau en met die kennis iets wil doen, heeft nu de kans om de Zevenaarse participatieraad te komen versterken. Per januari worden twee nieuwe leden voor deze adviescommissie gezocht.

24-09-2021

Soms is het fijn als er iemand is die je op weg kan helpen met informatie of advies. Iemand die samen met je kijkt wat je in jouw situatie nodig hebt. Of iemand die met je meegaat naar een gesprek met de gemeente of een zorgorganisatie. Zo iemand is er. Hij of zij wordt cliëntondersteuner genoemd.

25-05-2021