De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijke adviesraad. Hij is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

De PRZ vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.

Laatste nieuws

Half december heeft de Participatieraad Zevenaar (PRZ) afscheid genomen van vijf leden die vanaf het eerste uur deel uitmaakten van deze raad: Ria Bloemberg-Lubbers, Truus Peters, Joke Burink, Peter Donker en Leen den Besten. Zij verlaten de raad omdat hun maximale benoemingstermijn is verstreken.

23-12-2021

Wie zich graag verdiept in sociaal-maatschappelijke onderwerpen op gemeentelijk niveau en met die kennis iets wil doen, heeft nu de kans om de Zevenaarse participatieraad te komen versterken. Per januari worden twee nieuwe leden voor deze adviescommissie gezocht.

24-09-2021