De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijke adviesraad. Hij is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

De PRZ vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.

Laatste nieuws

Door het vertrek van twee leden, eind dit jaar, zoekt de Participatieraad Zevenaar (PRZ) versterking. Daarvoor zijn wij op zoek naar ‘betrokken burgers’ die wonen in de gemeente Zevenaar en bij voorkeur in Lathum, Giesbeek of Angerlo. Inwoners van deze kernen maken nu nog geen deel uit van de PRZ. Vooral jongvolwassenen roepen wij op om te reageren

15-09-2020

Veel mensen maken zich zorgen over geld. En soms is het voor hen moeilijk of zelfs onmogelijk de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn regelingen en instanties waar ze een beroep op kunnen doen. Maar hoe zijn die te vinden?

26-08-2020