De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijke adviesraad. Hij is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

De PRZ vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.

Laatste nieuws

De coranacrisis was voor de Duivenaren Ergon Zweers en Gerjo Schepers geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze zetten Liemers Vitaal op. Met dit initiatief willen zij de gezondheid van inwoners uit de Liemers helpen verbeteren, mensen belonen en stimuleren om aandacht te hebben voor elkaar én de lokale ondernemers ondersteunen.

11-12-2020

Om problematische schulden bij haar inwoners te voorkomen gaat de gemeente Zevenaar de burger die dit betreft vroegtijdig benaderen om dan samen te kijken welke hulp nodig is. Het afgelopen jaar heeft de gemeente Zevenaar binnen haar pilot ‘Schuldenvrij’ deze vroegsignalering toegepast en er de nodige ervaring mee opgedaan. Hoe eerder er zicht is op die schuldsituatie, hoe meer mogelijkheden er zijn om hulp te bieden waardoor wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen.

22-11-2020