Wat doet de participatieraad Zevenaar?

De participatieraad Zevenaar is een onafhankelijke adviesraad. We adviseren het college van burgemeester en wethouders en denken mee over beleid en uitvoering in het sociaal domein. Dan gaat het over maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.


Leden

Dit zijn de leden van de participatieraad:

Lydia Bosma
Petra Brattinga
Barbera van Dulmen
Bart van der Eijk (penningmeester)
René Jeene
Gert van der Kolk (voorzitter)
Rik Kors
Monika Mulder
Mariska Pelgrim (secretaris)
Marijke Schokkenbroek


Vergaderingen

Onze bijeenkomsten zijn openbaar. Wil je erbij zijn, laat ons dat dan weten!

In 2023 vergaderen we op:

  • 26 juni
  • 28 augustus
  • 25 september
  • 16 oktober
  • 27 november

Doorgaans in de Turmac Cultuurfabriek, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar.
We beginnen steeds om 19.30 uur en zijn uiterlijk 21.45 uur klaar.


Groot onderhoud

We plegen groot onderhoud aan onze website. Daarom vind je hier alleen een overzicht van wie lid is van de raad, wanneer de raad bij elkaar komt en hoe je ons kunt bereiken.

We hopen dat na de zomervakantie onze vernieuwde website in de lucht is.


Contact

Neem contact met ons op via info@przevenaar.nl en 06 22157875.