Vangnet voor hen die het niet zelfstandig redden

Vanaf 26 augustus 2015 bestaat in Zevenaar een armoedeplatform. Dit platform wil bouwstenen aandragen voor het gemeentelijk armoedebeleid; ook wil het bevorderen dat allen in Zevenaar die zich beroepsmatig of als vrijwilliger inzetten voor armoedebestrijding elkaar informeren over waar ze mee bezig zijn, waar ze tegen aan lopen en hoe ze gebruik kunnen maken van elkaars diensten. Het gaat er om dat uiteindelijk zo min mogelijk mensen in armoede leven.   Lees meer ...