Laatste nieuws

 • Telefonische dienstverlening

  Het Marktonderzoekbureau Team Vier ging na hoe het zit met de kwaliteit van de telefonische dienstverlening van gemeenten. Hieruit bleek het volgende. Een kleine meerderheid van de burgers die een gemeente belden, kreeg geen of een fout antwoord.   Lees meer ...

 • Gemeente Zevenaar compenseert kosten chronische ziekte of beperking

  De gemeente Zevenaar vindt het belangrijk om inwoners die extra kosten maken als gevolg van een chronische ziekte of beperking, in deze kosten te compenseren.  Lees meer ...

 • Gemeenten kunnen meer doen aan integriteitsbeleid

  Het Binnenlands Bestuur (Onafhankelijk Magazine voor betrokken ambtenaren en bestuurders) hield onder de burgemeesters van 32 kleine- en middelgrote gemeenten een onderzoek naar hun integriteitsbeleid. Hieruit blijkt dat 45% van deze gemeenten niet jaarlijks verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid op dit punt. Bij 80% is er geen jaarverslag en tweederde van de gemeenten heeft in de afgelopen twee jaar geen risicoanalyse uitgevoerd met betrekking tot integriteit.   Lees meer ...

 • Schuldhulpverlening

  De laatste jaren neemt in Nederland het aantal huishoudens met schulden toe. Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of een schuldhulpverleningstraject. Dat is 1 op de 5 huishoudens.In 2014 had 40% van de huishoudens onvoldoende buffer om financiĆ«le tegenslagen op te vangen en 32% een betalingsachterstand.   Lees meer ...

 • Meer mensen komen in aanmerking voor ondersteuning door de voedselbank

  Vanaf 1 januari 2017 kunnen alleenstaanden die na aftrek van de vaste lasten als huur, gas en licht nog 200 euro over hebben om de maand mee door te komen, zich melden bij de voedselbank voor een pakket. Vorig jaar lag de grens op 180 euro. Voor een stel of een ouder met één kind ligt de grens op 280 euro, voor een huishouden dat uit drie personen bestaat op 360 euro.   Lees meer ...

 • Aangenaam Wonen in de gemeente Zevenaar

  Het project Aangenaam Wonen ondersteunt de inwoners van de gemeente Zevenaar in het meer bewust worden van wat zij kunnen doen om hun woning meer comfortabel, veiliger en/of zorgbestendiger te maken.Caleidoz Welzijn voert dit project uit in opdracht van de gemeente Zevenaar en werkt hierin samen met verschillende organisaties waaronder woningcorporatie Baston Wonen, Sensire, STMG, Keten Dementie de Liemers en de dorpsraden. In dit project geven vrijwillige woonadviseurs advies over aanpassingen ...  Lees meer ...

 • Participatieraad Zevenaar peilt opinie

  Sinds 2015 heeft het Rijk de taken op het gebied van jeugdzorg, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en participatie overgedragen aan de gemeenten.De gedachte hierachter is: door kortere lijntjes, efficiënter en dus effectiever beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren tegen minder kosten. De bedoeling ervan is dat de inwoners die zorg en ondersteuning krijgen die zoveel mogelijk aansluit op de persoonlijke |(thuis)situatie en de mogelijkheden van de sociale omgeving.  Lees meer ...

 • Sociaal team Zevenaar ondersteunt inwoners bij het zoeken naar oplossingen bij problemen op een of meer leefgebieden

  Het sociaal team van de gemeente Zevenaar is er voor alle inwoners van de gemeente die op meerdere levensgebieden problemen ervaren en waarbij het niet lukt om deze zelf op te lossen. Samen met die persoon gaat de consulent van het sociaal team op zoek naar oplossingen binnen de mogelijkheden van die persoon of binnen zijn of haar omgeving.Als het nodig is schakelt het Sociaal team professionele of specialistische zorg in.  Lees meer ...

 • Onderzoeksresultaten naar de ideale dagopvang voor GGZ-cliënten

  Wat is de ideale dagopvang voor GGZ-cliënten? Deze vraag werd onderzocht doorZorgbelang, Movisie en studenten van de HAN (Hoge School Arnhem en Nijmegen) in samenwerking met gebruikers van de dagbesteding.Op 30 september werden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en wat blijkt? De ideale dagbestedingplek bestaat niet, wel zijn een aantal factoren te noemen die bijdragen tot een goede dagopvang.   Lees meer ...

 • Post Thumbnail

  Vangnet voor hen die het niet zelfstandig redden

  Vanaf 26 augustus 2015 bestaat in Zevenaar een armoedeplatform. Dit platform wil bouwstenen aandragen voor het gemeentelijk armoedebeleid; ook wil het bevorderen dat allen in Zevenaar die zich beroepsmatig of als vrijwilliger inzetten voor armoedebestrijding elkaar informeren over waar ze mee bezig zijn, waar ze tegen aan lopen en hoe ze gebruik kunnen maken van elkaars diensten. Het gaat er om dat uiteindelijk zo min mogelijk mensen in armoede leven.   Lees meer ...

RSS Feed