Laatste nieuws

 • Ervaringen jongeren en ouders met jeugdhulp gemeente Zevenaar

  De gemeente Zevenaar is op allerlei fronten actief. Om te zien of alle inspanningen ook het beoogde effect hebben, laat de gemeente regelmatig onderzoek uitvoeren. Zo ook op het terrein van de jeugdhulp. Hoe functioneerde de jeugdhulp in 2017? Die vraag is voorgelegd aan jongeren en hun ouders die ermee te maken hadden.   Lees meer ...

 • Contactpersonen Dorpen en Wijken in de gemeente Zevenaar gestart

  Sinds enkele maanden zijn de Contactpersonen Dorpen & Wijken actief in Zevenaar. De mensen daarachter zijn Maikel van der Beek, Leny Thuss en Anke Voesten, werkzaam bij de gemeente. Zij vormen het schakelpunt tussen de inwoner en de gemeente en vervullen een begeleidende, faciliterende en verbindende rol.   Lees meer ...

 • Toegankelijk voor iedereen

  Ieder heeft het recht om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Ook als je een beperking hebt, heb je dus dit recht. Om zelfstandig te kunnen deelnemen moeten onder andere openbare ruimtes en gebouwen, websites, onderwijs, woonvoorzieningen en werk voor je toegankelijk zijn.    Lees meer ...

 • Cliëntondersteuning is gratis en voor iedereen

  "Soms is het fijn als er iemand is die je op weg kan helpen met informatie of advies. Die samen met je kijkt wat er nodig is om verder te komen. Iemand die de weg kent. Of met je meegaat naar bijvoorbeeld een (keuken)tafelgesprek met de gemeente. En die altijd vanuit jouw belang meekijkt. Dit heet onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedereen heeft hier recht op. Gratis en zonder doorverwijzing .  Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Welkomhuis 't Gelders Eiland onlangs geopend

  Het Welkomhuis heeft op 2 oktober zijn intrek genomen in het dorpshuis De Cirkel in Pannerden. Het wil mensen die door psychische problemen of andere moeilijkheden moeite hebben met het vinden van bezigheden een plek bieden waar ze een luisterend oor vinden, andere mensen leren kennen, (opnieuw) kunnen ontdekken wat ze willen en wat hun sterke punten zijn.   Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Week van de Toegankelijkheid ‘Lekker Vrij’

  ‘Toegankelijkheid’ is een onderwerp waar steeds meer rekening mee wordt gehouden bij het inrichten en herinrichten van de openbare ruimte. In de praktijk blijkt echter helaas nog dat die openbare ruimte voor een grote groep mensen niet altijd even goed toegankelijk is. Hierdoor worden zij in hun bewegingsvrijheid beperkt. Op woensdagmiddag 3 oktober, in de Week van de Toegankelijkheid, vindt de allereerste Ongehinderd Testdag plaats. Op die dag gaan mensen met en zonder beperking op pad om de toegankelijkheid van locaties in kaart te brengen. Doet u mee?  Lees meer ...

 • Online leerprogramma voorkomt schulden bij kwetsbare jongeren

  Speciaal voor (zeer) moeilijklerende jongeren heeft MEE (www.mee.nl) een e-learning opgezet om hen te leren met geld om te gaan. Dit online leerprogramma is een onderdeel van ‘Smart met Geld ‘, een project van MEE dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van kwetsbare jongeren, veelal met een lichte verstandelijke beperking.   Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Het verhaal van Zevenaar

  Stelt u zich voor: het is nu juni 2020, een dwarsdoorsnede van de inwoners vindt dat we het in de nieuwe gemeente Zevenaar met elkaar goed voor elkaar hebben. Dat ‘goed voor elkaar’ uit zich in een gastvrije, actieve, verbonden en attente samenleving. Een samenleving met een ‘doe-het-samen-mentaliteit'. De zeven uitgangspunten die in 2017 werden omarmd, helpen de Zevenaarse gemeenschap om handen en voeten te blijven geven aan maatschappelijke ondersteuning en jeugd.


    Lees meer ...

 • Waardering voor mantelzorgers in de gemeente Zevenaar in 2017

  Gemeenten hebben de wettelijke taak om de waardering van mantelzorgers vorm te geven (voorheen het Mantelzorgcompliment). Zij krijgen hiervoor jaarlijks budget dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot, zowel in de opzet als ook in het aanbod. Hoe geeft de gemeente Zevenaar hier invulling aan?  Lees meer ...

 • Het college stelt de menselijke maat centraal in het sociaal domein

  Hoe het college van de nieuwe gemeente Zevenaar in de periode 2018 -2022 inhoud wil gaan geven aan het ‘sociaal domein’ wordt uitgewerkt in het coalitieakkoord ‘Vernieuwd Verder’. Een samenvatting van wat het college als belangrijke speerpunten ziet.   Lees meer ...

RSS Feed