Laatste nieuws

 • De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

  De begin dit jaar ingevoerde eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo verandert per 1 januari 2020. Was die bijdrage (het zgn. abonnementstarief) dit jaar maximaal € 17,50 per 4 weken, volgend jaar wordt dat € 19 per maand per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen dit tarief. 

    Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Afscheid Gerrit Kappert

  Maandag 16 september jl. heeft de participatieraad, conform het rooster van aftreden, afscheid genomen van Gerrit Kappert. Gerrit heeft als voorzitter van de WMO-raad in de voormalige gemeente Rijnwaarden er mede voor gezorgd dat het samengaan van die raad en de Participatieraad Zevenaar op 1 januari 2018 (als gevolg van de gemeentelijke fusie) op een hele plezierige manier is verlopen.

    Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Een gezonde leefstijl

  Om goed voor jezelf te zorgen is goede voeding belangrijk. Net als genoeg bewegen, niet te veel alcohol gebruiken, niet roken en een juiste balans tussen werk en ontspanning. Door goed voor jezelf te zorgen en dus door gezond te leven, kom je lekkerder in je vel te zitten. De gemeente Zevenaar wil bevorderen dat alle inwoners een gezonde leefstijl kunnen nastreven. Omdat niet ieder dat zo maar lukt, is er sinds 1 januari.......  Lees meer ...

 • ‘Samen Zevenaar’ tegen eenzaamheid

  In oktober 2018 heeft Caleidoz de startbijeenkomst ‘Eenzaamheid’ georganiseerd. Aanleiding was de opdracht van de gemeente Zevenaar om een plan van aanpak te ontwikkelen voor deze problematiek. Dertig organisaties hebben deze bijeenkomst bezocht. Een aantal daarvan heeft vervolgens de werkgroep ‘Samen Zevenaar’ opgericht met als doel dat minder mensen zich eenzaam voelen.  Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Goed advies zorgt voor een beter Zevenaar

  De participatieraad van de gemeente Zevenaar bestaat vijf jaar. De afgelopen jaren heeft deze onafhankelijke adviesraad op het gebied van het sociale domein al veel gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven. Geen overbodige luxe aangezien de gemeente er vanaf 2015 meer zorgtaken heeft bijgekregen.  Lees meer ...

 • Post Featured Image

  Cliëntondersteuning is geen overbodige luxe

  Het kan je zomaar gebeuren dat je ineens heel kwetsbaar bent. Je hebt een heleboel vragen. Bijvoorbeeld over zorg of over je woon- werk- of leefsituatie. Het is dan fijn als iemand naast je gaat staan en als het nodig is je de weg wijst naar mensen en instellingen die je kunnen helpen. Vanuit de gemeente heb je recht op een gratis ‘cliëntondersteuner’.   Lees meer ...

 • Onderzoek onder WMO-cliënten in Zevenaar

  In 2017 ontvingen 2051 inwoners van de gemeente Zevenaar ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke Ondersteuning. Hoe is die ondersteuning ervaren? Om daar achter te komen liet de gemeente een onderzoek instellen.  Lees meer ...

 • Ervaringen jongeren en ouders met jeugdhulp gemeente Zevenaar

  De gemeente Zevenaar is op allerlei fronten actief. Om te zien of alle inspanningen ook het beoogde effect hebben, laat de gemeente regelmatig onderzoek uitvoeren. Zo ook op het terrein van de jeugdhulp. Hoe functioneerde de jeugdhulp in 2017? Die vraag is voorgelegd aan jongeren en hun ouders die ermee te maken hadden.   Lees meer ...

 • Contactpersonen Dorpen en Wijken in de gemeente Zevenaar gestart

  Sinds enkele maanden zijn de Contactpersonen Dorpen & Wijken actief in Zevenaar. De mensen daarachter zijn Maikel van der Beek, Leny Thuss en Anke Voesten, werkzaam bij de gemeente. Zij vormen het schakelpunt tussen de inwoner en de gemeente en vervullen een begeleidende, faciliterende en verbindende rol.   Lees meer ...

 • Toegankelijk voor iedereen

  Ieder heeft het recht om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Ook als je een beperking hebt, heb je dus dit recht. Om zelfstandig te kunnen deelnemen moeten onder andere openbare ruimtes en gebouwen, websites, onderwijs, woonvoorzieningen en werk voor je toegankelijk zijn.    Lees meer ...

RSS Feed