De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijk adviesraad. Hij is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

De PRZ vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.


Weet u dat de gemeente u, op uw verzoek, gratis onafhankelijke cliëntondersteuning moet aanbieden?

  1. ja
  2. nee

Laatste nieuws

  • ‘Samen Zevenaar’ tegen eenzaamheid

    In oktober 2018 heeft Caleidoz de startbijeenkomst ‘Eenzaamheid’ georganiseerd. Aanleiding was de opdracht van de gemeente Zevenaar om een plan van aanpak te ontwikkelen voor deze problematiek. Dertig organisaties hebben deze bijeenkomst bezocht. Een aantal daarvan heeft vervolgens de werkgroep ‘Samen Zevenaar’ opgericht met als doel dat minder mensen zich eenzaam voelen.  Lees meer...

  • Post Featured Image

    Goed advies zorgt voor een beter Zevenaar

    De participatieraad van de gemeente Zevenaar bestaat vijf jaar. De afgelopen jaren heeft deze onafhankelijke adviesraad op het gebied van het sociale domein al veel gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven. Geen overbodige luxe aangezien de gemeente er vanaf 2015 meer zorgtaken heeft bijgekregen.  Lees meer...

RSS Feed