De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijk adviesraad. Hij is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

De PRZ vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.


Ik kan op de website van de gemeente voldoende informatie over het sociaal domein vinden

 1. ja
 2. nee

Laatste nieuws

 • De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

  De begin dit jaar ingevoerde eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo verandert per 1 januari 2020. Was die bijdrage (het zgn. abonnementstarief) dit jaar maximaal € 17,50 per 4 weken, volgend jaar wordt dat € 19 per maand per huishouden. Maken meer personen in één huishouden gebruik van de Wmo? Dan betalen zij samen dit tarief. 

    Lees meer...

 • Post Featured Image

  Afscheid Gerrit Kappert

  Maandag 16 september jl. heeft de participatieraad, conform het rooster van aftreden, afscheid genomen van Gerrit Kappert. Gerrit heeft als voorzitter van de WMO-raad in de voormalige gemeente Rijnwaarden er mede voor gezorgd dat het samengaan van die raad en de Participatieraad Zevenaar op 1 januari 2018 (als gevolg van de gemeentelijke fusie) op een hele plezierige manier is verlopen.

    Lees meer...

RSS Feed