De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijk adviesraad. Hij is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

De PRZ vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.


Ik kan op de website van de gemeente voldoende informatie over het sociaal domein vinden

 1. ja
 2. nee

Laatste nieuws

 • Netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ tegen eenzaamheid

  De netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ richt zich op mensen uit risicogroepen die aangeven zich eenzaam te voelen en daar zelf iets aan willen en kunnen doen. Als risicogroepen worden mantelzorgers, ouderen, alleenstaanden, jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, mensen van buitenlandse afkomst en weduwen en weduwnaars gezien. Eenzaamheid wordt gekenmerkt door gemis en teleurstelling. Het is een persoonlijke, subjectieve ervaring. Maar het is niet een puur privé probleem.....  Lees meer...

 • Post Featured Image

  De voedselbank overbrugt de kloof tussen overschot en tekort

  De voedselbank verzamelt allereerst voedsel en stelt daarvan vervolgens voedselpakketten beschikbaar aan mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit voedselpakket is een aanvulling op wat klanten zelf kunnen doen en de voedselbank verwacht van hen dat ze op enige termijn meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële problemen.De hulp van een voedselbank is in principe tijdelijk (maximaal 3 jaar) en bedoeld om een moeilijke situatie te overbruggen.

  Wie komt in aanmerking? Of iemand in aanmerking komt voor hulp van een voedselbank is afhankelijk van.......

  ...  Lees meer...

RSS Feed