De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijk adviesraad. Hij is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

De PRZ vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.


Ik kan op de website van de gemeente voldoende informatie over het sociaal domein vinden

  1. ja
  2. nee

Laatste nieuws

  • Post Featured Image

    Een gezonde leefstijl

    Om goed voor jezelf te zorgen is goede voeding belangrijk. Net als genoeg bewegen, niet te veel alcohol gebruiken, niet roken en een juiste balans tussen werk en ontspanning. Door goed voor jezelf te zorgen en dus door gezond te leven, kom je lekkerder in je vel te zitten. De gemeente Zevenaar wil bevorderen dat alle inwoners een gezonde leefstijl kunnen nastreven. Omdat niet ieder dat zo maar lukt, is er sinds 1 januari.......  Lees meer...

  • ‘Samen Zevenaar’ tegen eenzaamheid

    In oktober 2018 heeft Caleidoz de startbijeenkomst ‘Eenzaamheid’ georganiseerd. Aanleiding was de opdracht van de gemeente Zevenaar om een plan van aanpak te ontwikkelen voor deze problematiek. Dertig organisaties hebben deze bijeenkomst bezocht. Een aantal daarvan heeft vervolgens de werkgroep ‘Samen Zevenaar’ opgericht met als doel dat minder mensen zich eenzaam voelen.  Lees meer...

RSS Feed