De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijk adviesraad. Hij is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

De PRZ vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.


Ik kan op de website van de gemeente voldoende informatie over het sociaal domein vinden

 1. ja
 2. nee

Laatste nieuws

 • Post Featured Image

  Gemeente regierol in nieuwe Wet inburgering

  Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf die datum is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van haar nieuwkomers. Het doel is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau  en via (betaald) werk volwaardig mee kunnen doen. Naast de regierol wordt van de gemeente ook verwacht een verbinding te maken met de andere taken binnen het sociaal domein.

    Lees meer...

 • Netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ tegen eenzaamheid

  De netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ richt zich op mensen uit risicogroepen die aangeven zich eenzaam te voelen en daar zelf iets aan willen en kunnen doen. Als risicogroepen worden mantelzorgers, ouderen, alleenstaanden, jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, mensen van buitenlandse afkomst en weduwen en weduwnaars gezien. Eenzaamheid wordt gekenmerkt door gemis en teleurstelling. Het is een persoonlijke, subjectieve ervaring. Maar het is niet een puur privé probleem.....  Lees meer...

RSS Feed